Teabe kogumine kogu piletimüügi kohta

Külastajate registreerimist ja piletimüüki puudutava teabe analüüsil on iga ürituse turunduskampaanias tähtis osa.

Müügietapis

Müügietapis hangitav teave on vajalik reklaamikampaaniasse korrektiivide tegemiseks (eriti ümbersuunamiseks). Ürituse korraldajad saavad igapäevaselt statistikat müüdud piletite arvu, tühistamiste protsendi ja liikluse toimumise põhipunktide kohta.

Müügijärgses etapis

Tehakse kokkuvõte piletimüügi tulemustest, hinnatakse turunduskampaania edukust ja kogutakse külastajatelt tagasisidet. Nende andmete põhjal töötatakse välja tulevaste sündmuste reklaamikampaaniad. Kliendibaasiks on külastajate kontaktteave.